--> ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มการขอ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ระบบ hi2019-10-16 08:52:35
2ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับชม รายการคนค้นฅน ตอนฮีโร่ชุมชน2019-09-19 11:48:45
3บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS on Cloud2019-08-20 15:50:01